Sidan 42 utkom alltså med fyra helnummer och ett otal halvnummer, ganska koncentrerat från juli 1987 till maj 1988. Sedan uppstod närmast eviga problem med att få ihop ett femte nummer. Historien kan göras mycket lång, men vi lämnar den därhän.

Alla nummer var utgångna, men har tryckts upp i en nyupplaga, nummer ett och två från våren/sommaren 1987 i en "samlingsvolym". Ett femte nummer påbörjades ännu en gång vid nystarten 2001, men datortrassel i kombination med det oväntat låga intresset från de just då aktiva besökarna på (dåvarande) sajten att stödja utgivningen genom att lösa prenumeration satte duktigt ner redaktörens ambitionsnivå.

Att FILMEN kom ut fick åtminstone igång arbetet med nummer fem en gång till, och det arbetet... pågår åtminstone. Responsen får avgöra när det blir klart och utgivningstakten i framtiden. Jag vill inte hasta fram något, utan ta god tid på mig... Det hade sporrat mycket om det hade märkts ett klart intresse, i form av intresserade som hörde av sig, kom på pubmöten, och så... Det kanske kan bli så... någon dag?