<bgsound src="doubly_so.mp3" loop="1">

§ 1 DON´T PANIC!
§ 2 FORTY-TWO!
§ 3 FIAWOL!
§ 4 Föreningens namn är Galaktiska Liftarrörelsen.
§ 5 Dess syfte är att främja sammanhållningen mellan alla fans av Liftarens Guide till Galaxen som vill bli sammanhållna.
§ 6 Medlem blir den fan som erlägger 42 kronor. För den summan får man en prenumeration på medlemsbladet.
§ 7 Medlemsbladet heter Sidan 42.
§ 8 Medlemmarna sammanstrålar vid Pubmöten och Årsmöte.
§ 9 Vid Pubmöte intages helst Tre Stora Stark och En Påse Jordnötter.
§ 10 En eller flera medlemmar kan sammanstråla vid privata, informella Pubmöten när som helst, men Ordinarie Pubmöte infaller varje Speciell Torsdag.
§ 11 Speciell Torsdag infaller var sjätte torsdag, dvs var 42:a dag, räknat från den 24/9 1987 (Första Pubmötet).
§ 12 Tills annat beslutas, avhålles Ordinarie Pubmöte på Vårsta Restaurang & Pizzeria, Vårsta Centrum (buss 7-14 minuter från Tumba pendeltågsstation).
§ 13 Årsmöte avhålles alltid den 11 februari. Kallelse till årsmötet skall utgå i samband med att fjolårets årsmöte förklarats avslutat.
§ 14 Vid årsmötet upptages följande frågor: Mötets behöriga utlysande, val av Head Honcho och Presidium samt ajournering för lunch. Årsmötet får inte förklaras avslutat.
§ 15 Åt vem kan man anförtro makten, när ingen som vill ha den kan tänkas få den?
§ 16 Rörelsens arbete leds av en Head Honcho, som tror att han har makten, men som bara är så illa tvungen att ge ut Sidan 42.
§ 17 Sex personer utgör ett presidium, som inte heller har makten.
§ 18 I själva verket styrs vi nämligen alla av Den Fhanniska Rhåkraften.
§ 19 Eftersom stadgar och dylikt strider mot sann liftaranda, gäller dessa stadgar endast efter konsultation av § 42 (eller möjligen The Hitchhiker's Guide to the Galaxy).
§ 20 Stadgarna kan ändras efter konsultation av § 42 eller The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
§ 21 Stadgarna ska ha 21 paragrafer.